Umělý trávník po rekonstrukci opět v provozu

Ceník pro využití sportovního areálu s UMT v Libchavách:

Tenisový kurt: 

Tenisový kurt – doba pronájmu 1, 5 h …………………………………………..150,- Kč osvětlení ……………150,- Kč

Členové TJ Sokol Libchavy, kteří mají zaplacen členský příspěvek ve výši 500,- Kč

tenisový kurt – doba pronájmu 1,5 h ……………………………………………..80,- Kč osvětlení ……………150,- Kč

Pozor: Osvětlení pouze nad tenisovým kurtem

Sítě na kurtu:

Na hřišti je mimo zimní období instalována tenisová sítě, při nohejbalu je potřeba demontovat tenisovou síť a uložit do technické místnosti a instalovat si síť na nohejbal. Po skončení nohejbalu je možné ponechat nohejbalovou síť na stojanech. Pokud jdete hrát tenis a je na stojanech nohejbalová síť je nutné si síť na tenis instalovat, síť na nohejbal uložit do technické místnosti, po zakončení je možné tenisovou síť ponechat na stojanech.

V případě volejbalu je nutné si instalovat dlouhé stojany se sítí. Po zakončení volejbalu je povinností pronajímatele vyměnit stojany na volejbal za původní a síť na volejbal umístit do technické místnosti.

Fotbalové hřiště s UMT:

UMT – fotbalové hřiště včetně kabin 1.5 h ………………………………… 600,- Kč osvětlení ………………200,- kč

Skupiny, které využívají hřiště pravidelně po dobu minimálně 1x týdně po dobu 10 měsíců:

UMT – fotbalové hřiště včetně kabin 1.5 h ………………………………… 400,- Kč osvětlení ………………200,- kč

Zdarma hřiště využívá:

V rozmezí 8.00 – 15.00 – pondělí – pátek ZŠ Libchavy

Oddíly kopané TJ Sokol Libchavy a FK Orlicka

 

 

Tělovýchovná jednota Sokol Libchavy, z.s.